Roky 1963 - 1976

 

1963  Předsedou MNV je Minář Jaroslav čp. 10, tajemníkem Alois Sotona z Čisté, členové rady - Kuře Miroslav, Kuba Bedřich, Beneš Josef čp. 24, Kabrhelová Věra. Dokončuje se přístavba budovy MNV a výstavba lávek u Voříškových, zdravotního střediska a u Drážilových. Provedena oprava veřejného osvětlení a rozhlasu. Na hřišti MŠ vybudován altánek. Investorský útvar ONV ve Svitavách předává MNV Trstěnice šest bytových jednotek v hodnotě 429.047,50 Kč. Dne 1. září dochází k otevření nové experimentální školy s několika pavilony. V našem obvodu obcí Tstěnice-Čistá-Chmelík-Karle působí lékař MUDr. Jiří Mikulecký, dobrý lékař a též režisér několika amatérských ochotnických divadelních představení. Předsedou JZD je s. Jindřich Mašek, uvolněný pracovník ONV, zootechnikem Elčkner Jiří čp. 140, agronom Sigl Jan čp.151, mechanizátor Pittner Josef čp.38, hlavní účetní Vomočil Jan bývalý pracovník spořitelny Litomyšl. JZD vlastní 19 traktorů, opravila se stodola čp. 132 na opravářskou dílnu a kravín čp. 22.

    Stav zvířectva

  JZD záhumenky soukromníci celkem
skot 686 93 2 781
krávy 294 87 - 383
prasata 721 111 8 840
kozy(kozli) 2 155 14 171
slepice 3.789 3.105 318 7.208

1964  Předsedou MNV zvolen Beneš Josef čp. 24. Je plánována výstavba autobusových čekáren, oprava veřejných studní u čp. 58, 28 a 177. Je zahájena akce "Urnový háj" . Začátkem roku dokončena výstavba dvou bytových jednotek  "Lesovny"  čp. 33, v jejím okolí se žádá o stavbu rodinných domků (Prokůpek Boh., Kuda Miroslav,Adolf Žďára), budova staré školy čp. 175 je předána do užívání pro učňovskou školu z Litomyšle. Do prodejny u Pakostů nastupuje s. Kmošková Jana z Litomyšle. V tomto roce dochází k opuštění domu zvaného "pazderna" . Její poslední majitel Jan Vejrych spolu s matkou kupuje usedlost čp. 123 po Josefu Klusoňovi, který se odstěhoval do Tržku. JZD t.č. vlastní 27 koní.

1965  Dokončuje se výstavba urnového háje a je ve výstavbě požární zbrojnice (50.000,- Kč) . U "Dolní" postaven nový dřevěný most přes Loučnou. ZDŠ žádá o zakrytí chodníku mezi pavilony. Do školy přichází Flídr Karel - školník a jeho žena jako uklízečka. Do MŠ dochází 24 dětí. V kině za nemocného Žrouta čp. 68 nastupuje Sigl Jaromír čp. 133. Ze zdravotního střediska odchází MUDr. Jiří Mikulecký, který zde působil 8 let (po MUDr. Sýčovi), Přichází MUDr. Rodanová, v zubní ordinaci působí MUDr. Hlinomaz . Předsedou JZD je Sigl Jan čp. 150, agronomem ing. Flídr Jan čp. 169. V prodejně u Pakostů si dobře vede s. Kopcová ze Svitav, u Kolbabů s. Kvapil z Litomyšle. U Zachrů paní Viktorie Kuřová čp. 70.

1966  O žních v JZD pracovaly čtyři kombajny SK4. Stanoven např. poplatek za umístění kolotoče za den 10,- Kčs, poplate za psy 20,- Kčs.

1967  Předsedou JZD zvolen ing. Flídr Jan, agronomem Sigl Jan. Schválena výstavba šestibytovky pro členy JZD "u lesovny". Opravena silnice od ZDŠ k mechanizačnímu středisku, dokončuje se požární zbrojnice. Do prodejny u Kolbabů nastoupil Jan Kmošek čp. 180  Dolní. Od 1. května odchází z funkce pracovnice MNV Věra Kabrhelová a nastupuje Anna Bubnová.

1968  K 50. výročí vzniku ČR  slavnost u školy a zasazen "strom republiky", do školní jídelny přihlášeno ke stravování 203 dětí a 19 dospělých.

Sipka_l.GIF (951 bytes)

1969  Projednán podklad na MNV pro stavbu vodovodu I. etapa od čp. 173 u Zemanů k čp. 142 Kmošek Jan, stavbu provede Stavoprojekt Choceň. V ZDŠ je 214 dětí, ve staré škole se provádí adaptace pro provoz MŠ.  U bývalé cihelny se dokončuje likvidace deponie prostoru, kam n.p. VERTEX Litomyšl po několik let odvážel odpad výroby skleněného vlákna.

1970  Provádí se dokončení adaptace MŠ v čp.175, dokončuje se oprava verandy v čp. 211, nad  požární zbrojnicí je ve výstavbě byt, dokončuje se výstavba I. etapy vodovodu (50% hradí MNV a 50% JZD po 134.000,- Kčs), dokončuje se výstavba čtyřřadového kravína. JZD má 190 členů a z toho 50 důchodců, do MŠ dochází koncem roku 10 dětí.

1971  Dne 26. a 27. listopadu volby do MNV. Předsedou se stává Šabatka Rudolf z čp. 33 "lesovna". Tajemníkem opět zvolen Jireček Jan. Předsedou JZD se stal Kmošek Zdeněk. V tomto roce se uskutečnilo na hřišti u školy fotbalové utkání století. Utkaly se zde staré fotbalové hvědy Trstěnice a Karle. O legraci v tomto "zápase" nebyla nouze. Byly organizovány "Staročeské dožínky" na hřišti u školy. Kino je stále prodělečným podnikem.

1972  Byla zahájena II. etapa výstavby vodovodu od vrtu směrem k mateřské školce a ukončena téhož roku u čp. 53. Bylo rozhodnuto nepokračovat v adaptaci budovy staré školy a prosadit výstavbu nové MŠ. Kulturní kroužek při JZD připravil pod vedením Ády Hurycha bohatý kulturní program "Staročeských dožínek". Chlapci a děvčata zatancovali "Českou a Moravskou besedu" , dva družstevníci místní dožínkovou scénku.

1973  V tomto roce zahájena a ukončena III. etapa výstavby vodovodu - kostelní strana. Dokončuje se úprava bytu nad  požární zbrojnicí, provádějí se opravy místních komunikací od zdrav. střediska k čp. 53 k "Ležákovým". Ve zdrav. středisku působí mladý a nezkušený MUDr. Svoboda Ludvík. Divadelní kroužek JZD Trstěnice nastudoval divadelní hru Al. Jiráska "Vojnarka" . Představení se hrála 7.,8.,14. a 15. dubna v kinosále "Dolní" s účastí asi 1200 diváků. Režii i scénu připavil A. Hurych, t.č. kronikář.

1974  V tomto roce odchází s. Šabatka do Svitav. Připravena akce "Z" - veřejné osvětlení v hodnotě 195.000,- Kčs. Divadelní kroužek nastudoval hru Ladislava Stroupežnického "Naši furianti" . Aktivně si počína TJ Sokol - hraje se fotbalová liga. 

1975  Předsedou MNV zvolen ing. Jandera Miroslav. V září započato s výstavbou el. přípojky, mostu a základů k nové MŠ. 16.10. na schůzi pléna MNV diskutováno o přípravách na sloučení národních výborů Chmelíku, Karle a Trstěnice. 6.11. první společná schůze RAD MNV těchto tří obcí.

1976  Předsedou MNV je zvolen Jireček Jan. JZD se připravuje na sloučení tak, jako před tím nár. výbory. Kino promítá 2x týdně ve středu večer a v neděli ve 4 hodiny odpoledne.

Události obce Trstěnice do kroniky od roku 1963 do roku 1975 vybral ze zápisů rady MNV v Trstěnici Áda Hurych čp. 99.

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2021

27.4.2021 -  svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

8.5.2021   Májová Křídlovka-zrušeno

20-21.8. 2021 Trstěnické divadelní léto 

22.8.2021 Trstěnické dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál