Rok 1952 - 1976

 

1952  Dne 26.2. konána v "Prostřední valná hromada za přítomnosti 24 členů a hostí. Hlavní referát s politickou úvahou pronesl br. Kmošek Ol. Hlavním programem byly však opět volby členů výboru. Do výboru navrženi a schváleni titíž členové sboru jako v roce 1951. Navržení, kromě velitele Drymla, funkce po velkém zdráhání přijali.

 

1953 - 57    Dle výpovědí pamětníků pokračovala činnost MO ČSPO. Velitelem sboru zůstává až do roku 1957 Dryml Jan č. 114. Konají se každoročně požárnické okrskové nebo místní soutěže. Každoročně se provádějí preventivní prohlídky, které odhalují skryté i zjevné pož. závady. Konají se požárnické plesy, hrají se divadla, ale zápisy mlčí. V obci probíhá socializace vesnice.

 

1958    V sálu kina u hostince v "Dolní"  konána v listopadu ve 2 hod. odpoledne výroční členská schůze za účasti 24 členů. Předseda uvítal členy nístní jednoty a hosty, zvláště br. Jos. Tměje zástupce OV ČSPO. Jos. Tměj zhodnotil činnost celoroční práce. Byly vytýčeny nové úkoly pro rok 1959 a zvolen nový výbor.

úkoly: 500 brigádnických hodin pro JZO
  měsíční hlášení
  ples v lednu
  nastudovat divadelní hru "Společný byt"
  1 žákovské družstvo založit

Nový výbor:

předseda Elčkner Jiří č.140
jednatel Kmošek Ladislav č. 8
velitel Mandlík Josef č.113
pumpař Klusoň Josef č.123
člen výboru Vajrauch Vít  
člen výboru Kmošek Oldřich  
zbroj Sigl Jos.  
kulturní referent Šlégl Josef č. 40
pokladník Mariel Josef  
revizoři Kopecký Fr. č. 32
  Beneš Josef č. 24
  Rožek František  

 

1959   Dne 13.12. konána výroční schůze. zahájení provedl předseda Vajrauch Vít. Přivítal přítomné zástupce MNV a člena OV ČSPO br. Sobotku. Podal zprávu o činnosti za uplynulý rok. Ve volební 3členné komisi předsedou Jos. Kuře č. 118. V novém výboru zvoleni: Vajrauch Vít, Rožek František, Klusoň Josef, Sigl Josef, Šlégl Josef, Mariel Josef, Kmošek Old., Dryml Josef, Kopecký František, Elčkner Jiří, Kmošek Zdeněk. Na okresní konferenci byli navrženi: Vajrauch Vít, Mariel Josef ml., Kabrhel Václav. Závazek pro rok 1960: včas předávat měsíční hlášení, nastudovat divadelní představení, brigádnické hodiny pro JZO, školení a cvičení. Bylo přítomno 15 členů.

 

1960   Dne 10.1. na výborové schůzi v hostinci u "Zachrových"   za přítomnosti 12 členů byl zvolen nový výbor:

předseda Vajrauch Vít
velitel Šlégl Josef
jednatel Kmošek Ladislav
organizační referent Rožek Fr.
preventář Klusoň Jos.
materiální technik Sigl Jos.
kulturní referent Kabrhel V.
referent mládeže Beneš Jos.
pokladník Mariel Jos.
1. revizor Elčkner Jiří
2. revizor Kmošek Old.
3. revizor Kopecký Fr.

 

1961   Výroční schůze konána dne 12.2. v kanceláři JZD. Přítomni 2 členové OV ČSPO ze Svitav, předseda MNV, přítomných 18 čl. a 3 čl. omluveni. Zvolen byl tento výbor: Vajrauch Vít, Šlégl Josef, Elčkner Jiří, Beneš Fr., Mariel Josef ml., Jandera Fr., Sotona Josef ml., Mariel Josef st., Klusoň Josef, Kopecký Fr., Dryml Jan a Kmošek Old. Nejvíce těžkostí bylo se zajištěním funkce velitele sboru. Přesvědčen i na další období Jos. Šlégl.

 

Další zápisy z let 1962 - 1974 nejsou k nalezení. Funkci velitele zastával  Jos. Šlégl č. 40, předsedu vykonával Kmošek Ladislav č. 8, pokladníkem byl Jos. Mariel č. 48, jednatelem Mandlík Jos. č. 113, preventář Beneš Fr. č. 21.

 

V letech 1964- 1966 se stavěla požární zbrojnice. Mezi aktivní členy při výstavbě patřili předseda MNV a člen MO ČSPO Beneš Josef  ("Matěj") č. 24, Beneš František č. 21, členové požárního družstva  z mech. stř. JZD, dále zedníci JZD a mnozí další. V letech 1963 - 1980 se v obci zdárně budoval místní vodovod.

 

1974 - 1975   Zápisy chybí. Z knihy "´členské příspěvky"   je znám jmenný seznam s počtem členů 62. Požární sbor se omlazuje. Velitelem sboru je jen krátce Stanislav Kmošek a po něm Pavel Král, původem z Dol. Újezda. Předsedou sboru se stává Adolf Žďára, rodák z Benátek. Jednatelem je Petr Beneš ml. č. 24, pokladníkem Jos. Mandlík  č. 113, strojníkem Jan Kmošek č. 142, dalšími aktivními členy výboru i sboru jsou: Elčkner Jiří ml. č. 140, Kuchta Jan ml. č. 120, Beneš Fr. ml. č. 21, Frank Josef č. 104, Sejkora Josef, Sejkora Jaroslav, Vajrauch Josef, Motyčka Josef, Vedral Pavel, Majtner Jan a další - vesměs mladí čl. pož. družstva JZD. Požární sbor žije aktivními přípravami na oslavu 100. výročí založení sboru. Do vzorného pořádku je uvedena požární technika i zbrojnice.

 

1976    Je 18. července,  teplota okolo 30 st. Celsia. V dopoledních hodinách se na školním hřišti koná okrskové soutěžní cvičení. V odpoledních hodinách o půl druhé začíná slavnostní průvod obcí od hasičské zbrojnice, který končí na hřišti u školy. Od 14ti hodin probíhá hlavní program, za účasti hasičských sborů a hostů  ze širokého okolí. Úvodní slovo pronesl vynikající řečník a dlouholetý člen sboru a výboru, bratr Josef Mandlík. Seznámil přítomné s historií, vývojem a činností sboru za uplynulých sto let. S pozdravným projevem vystoupil okrskový velitel Ladislav Tauer z Čisté (Litrbach) a dále člen OV ČSPO p. Tůma. Projev pronesl i předseda MNV p. Jireček Jan. Na závěr oficiálního zahájení bylo přistoupeno k udělování pamětních medailí nejstarším členům sboru. Po té začal dvouhodinový kulturní program s vystoupením místních ochotníků, který sestavil, scénky napsal a nacvičil  Áda Hurych č. 99., t.č. kronikář hasičské kroniky. Vystoupení se uskutečnilo na parketu, který byl vypůjčen z Lubné a slavnosti přihlíželo přes tisíc diváků. Nejprve dvě kolony mladých lidí v selském lidovém kroji zatančily "Českou a Moravskou besedu". Na to přišly na řadu tři scénky pro zasmání s místní tématikou. V první scénce "Muži pod pantoflem aneb s kozou do tomboly" , vystoupili známí komici a ochotníci Josef Frank č.104 a Josef Sajdl č. 81. Druhá scénka se jmenovala "Zmrtvých vstání požárníků", kde učinkoval Josef Beneš č. 24 a Josef Stráník č. 42. V  třetím vystoupení "Host ze zahraničí" učinkoval sám autor. Potom se někteří komici pokoušeli hasit požár zcela zvláštním způsobem, a to provrtanými kbelíky.  Na závěr předvedlo hasičské družstvo Trstěnice ukázku protipožárního zásahu moderní technikou. Od  šesté hodiny k tanci a poslechu hrála do pozdních nočních hodin dechová hudba z JZO od    Hradce Králové. O občerstvení taktéž bylo řádně  postaráno   šenkýřem z horní hospody u "Zachrů"  Janem Andrlem a jeho bratram Slávou. Celá akce k 100. výročí založení hasičského sboru se vydařila a vše bylo kladně hodnoceno na výroční členské schůzi  4.12. v hostinci u "Zachrů" za účasti 21 členů a 7 přizvaných hostů.                  

V Trstěnici 1976, zpětně od roku 1937 sepsal Adolf Hurych č. 99

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec (zavináč)trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Důležitá čísla

Vodovod - porucha

461 357 111 - akturální číslo

čez - 800 850 860

plyn - 1239

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2022

26.2.2022 - MASOPUST

9.4. 2022 - Beseda s důchodci

26.4. 2022 - svoz NEBEZPEČNÉHO a VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

23. 4. 2022 - Oslava jara - Mikšíkův statek

30.4, 2022 - palení čarodejnic 

7. 5. 2022  - Májová Křídlovka 

27 - 28.5. okresní kolo hra Plamen 

2.7. 2022 - Setkání řemesel  - Mikšíkův statek

19 - 20.8. Divadelní léto 

21.8. Dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál