Historie

Vzhledem k tomu, že se objevila hasičská kronika, je dostatek informací od založení sboru, a proto jsem rozdělil tuto kapitolu na několik stránek. Upozorňuji, že následující text je opsán z hasičské kroniky, a tudíž pro  částečné zachování dobovosti je psán fontem "Monotype Corsiva". Vše je opisováno tak, jak je v kronice. Zachován je tehdejší pravopis i chybopis (i když si myslím, že chyb je zde velice málo, až na ty, které jsem udělal já), čemuž vděčíme jednateli, pokladníku a učiteli v jedné osobě, panu Janu Míčkovi, který tuto kroniku započal zpětně psáti 16.1.1904.

Mezi první sbory hasičské, které byly v Čechách zakládány, patří také "Sbor Dobrovolných hasičů v Trstenici. Na litomyšlském okrese, jest trstenický "Sbor hasičský druhým. První "Sbor" založen byl r. 1875 v Litomyšli, a druhým, v život uvedeným spolkem jest náš Sbor trstenický, jenž co se týče českých sborů venkovských, jest v okrese litomyšlském, ze všech nejprvnějším. S hrdostí můžeme my, kteří jsme členy sboru tohoto na to poukázati, že "Sbor" náš jest téměř nejstarším mezi sbory župy litomyšlské. A kdo postaral se o to, aby tento účelný, na základě lásky k bližnímu a na ochraně jak života tak majetků  občanů spočívající spolek byl zřízen?

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2020

22.2.2020  Masopust

29.2.2020  Karneval a maškarní ples

8.3.2020    Vítání občánků

25.4.2020  Beseda s Důchodci- zrušeno

25.4.2020 vítání jara - Mikšíkův statek - zrušeno

30.4.2020 Pálení čarodejnic - zrušeno

2.5.2020   Májová Křídlovka-zrušeno

květen     Besídka ked dni mate-zrušeno

23.5.2020  - SDH Soutěž - okresní kolo- zrušeno

29-30.5 2020   SDH - okresní kolo PLAMEN (děti)- zrušeno

6. 6.2020 Den s Tesaři - Mikšíkův statek- zrušeno

20. 6. 2020  Dětský den- zrušeno

21-22.8. 2020 Trstěnické divadelní léto 

23.8.2020 Trstěnické dožínky

10.10.2020 Bramborová sobota - Mikšíkův statek- zrušeno

22.11. 2020 Adventní výstava

13. nebo 20.12. Vánoční koncert

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál