Historie

Vzhledem k tomu, že se objevila hasičská kronika, je dostatek informací od založení sboru, a proto jsem rozdělil tuto kapitolu na několik stránek. Upozorňuji, že následující text je opsán z hasičské kroniky, a tudíž pro  částečné zachování dobovosti je psán fontem "Monotype Corsiva". Vše je opisováno tak, jak je v kronice. Zachován je tehdejší pravopis i chybopis (i když si myslím, že chyb je zde velice málo, až na ty, které jsem udělal já), čemuž vděčíme jednateli, pokladníku a učiteli v jedné osobě, panu Janu Míčkovi, který tuto kroniku započal zpětně psáti 16.1.1904.

Mezi první sbory hasičské, které byly v Čechách zakládány, patří také "Sbor Dobrovolných hasičů v Trstenici. Na litomyšlském okrese, jest trstenický "Sbor hasičský druhým. První "Sbor" založen byl r. 1875 v Litomyšli, a druhým, v život uvedeným spolkem jest náš Sbor trstenický, jenž co se týče českých sborů venkovských, jest v okrese litomyšlském, ze všech nejprvnějším. S hrdostí můžeme my, kteří jsme členy sboru tohoto na to poukázati, že "Sbor" náš jest téměř nejstarším mezi sbory župy litomyšlské. A kdo postaral se o to, aby tento účelný, na základě lásky k bližnímu a na ochraně jak života tak majetků  občanů spočívající spolek byl zřízen?

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Nově na stránkách

4.2.2016 Videospot ZŠ a MŠ Trstěnice

6.2.2016 Fotky z Divadelního představení O Bedřišce a Kajetánovi

21.2.2016 Doplněna fotogalerie 2016

Plánované akce

6. 1. 2018 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

10. 2. 2018 MASOPUST

3. 3. 2018 KARNEVAL pro děti

3. 3. 2018 MAŠKARNÍ PLES pro dospělé

Protipovodňový plán obce

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál