Decentralizovaný systém domovních čističek odpadních vod

Važení spoluobčané v předvánočním číslezpravodaje jsme Vás informovali o možnostech řešení nakládání s odpadní vodou v naší obci. V současnosti se jako nejschůdnější řešení jeví decentralizovaný systém domovních čistíren odpadních vod. Touto variantou se jako možným řešením zabývá i obec Čistá.

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU DECENTRALIZOVANÉHO ČIŠTĚNÍ

Monitorovaný decentralizovaný způsob čištění odpadních vod lze stručně shrnout do následujících bodů (dosud nebyl vypracován projekt či studie):

  • Předpokládá se, že u každé nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, veřejná budova obce - OÚ, školka, provozovny) bude instalována domovní čistírna odpadních vod. Podle počtu obyvatel může být osazena ČOV až do 50 EO. Bude se jednat o ČOV kategorie III. Způsob čištění odpadních vod předpokládáme mechanicko-biologický s aerobním procesem čištění.
  • Všechny čistírny budou opatřeny on-line sledováním provozu. ČOV bude opatřena senzory pro sledování např. množství kalu, otevřeného víka, činnosti ČOV, připojení na elektrickou energii.
  • Čistírny budou centrálně monitorované, vzdálený dohled a řízení bude z centrálního dispečinku prostřednictvím webového rozhraní, které bude spravovat obec nebo obcí pověřená servisní organizace. Provozní data budou dostupná 24 h a 7 dní v týdnu, okamžité hlášení poruch bude prostřednictvím mobilního telefonu (SMS) či PC.
  • Do on-line systému budou mít možnost dálkového přístupu (náhledu) oprávněné osoby a také vodoprávní úřad.
  • Investorem a provozovatelem systému čištění bude obec.
  • Pro uživatele DČOV bude zajišťován pravidelný servis na základě paušálních poplatků. Pravidelný servis předpokládá: min. 2x ročně prohlídku servisním technikem, průběžný monitoring dálkového přístupu včetně servisních zásahů v případě potřeby, vývoz kalu, kontrola oprávněné osoby 1x za rok až dva.
  • Předčištěná odpadní voda bude využívána na zálivku. Předpokládáme, že ostatní nevyužitá voda bude zasakována do horninového prostředí.

Zastupitelstvo obce Trstěnice vnímá tuto variantu jako nejschůdnější způsob, v němž by obec nabídla svým občanům, jak vyřešit problém odpadní vody. Projekt centrální kanalizace byl obyvateli v referendu odmítnut, tudíž zastupitelstvo tuto možnost opustilo. Nakládání s odpadní vodou podle zákona je povinností každého vlastníka nemovitosti, která je připojena k vodovodní síti, ale Obec Trstěnice chce svým občanům nabídnout možnost vyřešit tento problém společně a využít dotačních možností, které nabízí vláda ČR. Vodoprávní úřad Města Litomyšle zatím povolil v naší obci jen jednotlivé případy domovních čistíren odpadních vod, jinak preferuje variantu jímek na vyvážení, ale decentralizovanému, odborně spravovanému, systému domovních čistíren odpadních vod v malých obcích je úřad nakloněn.

Vláda ČR budování decentralizovaných systémů DČOV podporuje dotačními programy, ale podmínkou je, že se do projektu zapojí alespoň 30% ekvivalentních obyvatel. Než se pustíme do přípravy tohoto projektu, rádi bychom tedy zjistili zájem občanů o tuto variantu čištění odpadní vody a prosíme vlastníky nemovitostí o vyplnění přiloženého anketního lístku a jeho odevzdání na OÚ Trstěnice nebo jeho vyplnění na webových stránkách obce www.trstenice.cz. Pokud se ukáže, že občané nemají o tuto variantu čištění odpadní vody zájem, projekt se nerealizuje.

V opačném případě, tedy pokud občané o projekt budou mít zájem, uskuteční se veřejná schůze, kde bude celý projekt podrobně představen. Schůze se uskuteční, jakmile odezní koronavirový nouzový stav. Tento systém DČOV již realizovali např. v obci Starkoč na Čáslavsku nebo v obci Rybí v Moravskoslezském kraji.

 

Formulář - anketní lístek

Novinový článek k dpomovním čističkám z obce Starkoč zde 

další zajímavé odkazy: 

https://www.dcov.cz/

Zákon o vodách - https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

reportáž - https://www.youtube.com/watch?v=63T2YZkOo84

https://voda.tzb-info.cz/ - sekce odpadní vody

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec (zavináč)trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Důležitá čísla

Vodovod - porucha

461 357 111 - akturální číslo

čez - 800 850 860

plyn - 1239

Nově na stránkách

 

webové stránky dětské skupiny MRAVENIŠTĚ. 

 

 

 

Fotografie z uspořádaných akcí budou postupně přesunuty na veřejné album.

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Plánované akce 2022

26.2.2022 - MASOPUST

9.4. 2022 - Beseda s důchodci

26.4. 2022 - svoz NEBEZPEČNÉHO a VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

23. 4. 2022 - Oslava jara - Mikšíkův statek

30.4, 2022 - palení čarodejnic 

7. 5. 2022  - Májová Křídlovka 

27 - 28.5. okresní kolo hra Plamen 

2.7. 2022 - Setkání řemesel  - Mikšíkův statek

19 - 20.8. Divadelní léto 

21.8. Dožínky

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál