Digitalizace

stránka bude postupně doplňována

Obnova katastrálního operátu (Digitalizace)

 

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katasrální pracoviště Svitavy oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle bude předloženo k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Trstěnice, v zasedací místnosti a to ve dnech 25. 4. 2016 do 6. 5. 2016 a s možnostmi uplatnění námitek proti jeho obsahu.

 

Ve dnech pondělí 25. 4. 2016 od 13.00 - 17.00  a pátek 6. 5. 2016 od 9.30-13.30 bude na obecním úřadě přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který Vám poskytne požadované údaje o vlastnictví. V ostatní dny bude možnost do těchto podkladů nahlédnout za přítomnosti zaměstnance obce a to pouze v úřední dny tj. středa 27. 4. 2016 a 4. 5. 2016 od 8:00-11:00 a od 13.00-15.00 a v pondělí 2. 5. 2016 od 8.00-11.00 a 13.00-17.00.

 

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberkatastrInfo.aspx

Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad/digitalizace (http://www.trstenice.cz/digitalizace)

                                                                                                                                                                                                      

více na: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map.aspx


postupně

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Nově na stránkách

5.3.2017 Přidány fotky z vítání občánků

Plánované akce

BŘEZEN

18.3. Velikonoční výstava

24.3. Diskotéka pro děti

24.3. Hasičský ples

DUBEN

7. 4. Bazén Litomyšl

21.4. Beseda s důchodci

27.4. Cestopisná přednáška

KVĚTEN

5.5.  Májová Křídlovka

16.5. Besídka ke dni matek

ČERVEN

2.6. Setkání tesařů - Mikšíkův statek

2.6. Dětský den

22.6. Country zábava na KC

ČERVENEC, SRPEN

21.7. Den s Hasiči

24-25.8. Trstěnické divadelní léo

26.8. Trstěnické dožínky

Protipovodňový plán obce

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál