Digitalizace

stránka bude postupně doplňována

Obnova katastrálního operátu (Digitalizace)

 

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katasrální pracoviště Svitavy oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Trstěnice u Litomyšle bude předloženo k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Trstěnice, v zasedací místnosti a to ve dnech 25. 4. 2016 do 6. 5. 2016 a s možnostmi uplatnění námitek proti jeho obsahu.

 

Ve dnech pondělí 25. 4. 2016 od 13.00 - 17.00  a pátek 6. 5. 2016 od 9.30-13.30 bude na obecním úřadě přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který Vám poskytne požadované údaje o vlastnictví. V ostatní dny bude možnost do těchto podkladů nahlédnout za přítomnosti zaměstnance obce a to pouze v úřední dny tj. středa 27. 4. 2016 a 4. 5. 2016 od 8:00-11:00 a od 13.00-15.00 a v pondělí 2. 5. 2016 od 8.00-11.00 a 13.00-17.00.

 

Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberkatastrInfo.aspx

Bližší informace naleznete na úřední desce obecního úřadu a na webových stránkách obce v sekci Obecní úřad/digitalizace (http://www.trstenice.cz/digitalizace)

                                                                                                                                                                                                      

více na: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map.aspx


postupně

 

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Trstěnice
Trstěnice 238
Trstěnice U Litomyšle
569 57

 

Kontakt:

 
starosta: Bc. Kmošek Roman  
telefon: 461 634 171
mobil: 736 629 801
e-mail: obec@trstenice.cz
IČO: 00277509
č. účtu: 1283359359/0800
             ČS Svitavy
dat. schránka: h8tbn5g

Úřední hodiny:

 
pondělí: 7:00 - 17:00  
úterý:  7:00 - 15:00         
středa:    7:00 - 15:00  
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek:    7:00 - 15:00
 

Vyhledávač firem

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
 

Nově na stránkách

4.2.2016 Videospot ZŠ a MŠ Trstěnice

6.2.2016 Fotky z Divadelního představení O Bedřišce a Kajetánovi

21.2.2016 Doplněna fotogalerie 2016

Plánované akce

6. 1. 2018 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

10. 2. 2018 MASOPUST

3. 3. 2018 KARNEVAL pro děti

3. 3. 2018 MAŠKARNÍ PLES pro dospělé

Protipovodňový plán obce

Obec Trstěnice je zapojena:

 

Obecní úřad Trstěnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

mapový portál